URBAN LEARNING - Integrative energy planning of urban areas
Collective learning for improved governance

SPECIAL & URBAN LEARNING: ENERGI- & KLIMATSMART STADSPLANERING

11.02.2016
Stockholm

Vi bjuder nu in till två halvdagsworkshoppar med deltagare från stadsbyggnadskontoret, exploaterings-kontoret, miljöförvaltningen m.fl. Fokus ligger på bebyggelseutvecklingen. Den 19 januari arbetar vi med att ta fram och prioritera energirelaterade åtgärder (värme/kyla/el) på lång, medellång och lång sikt utifrån översiktsplanens mål. Dag 2 den 11 februari arbetar vi med scenarioplanering i ett område i Stockholm som övningsfall och analyserar vilka olika slags beslut och styrmedel som behövs för att klara fastställda mål. Syftet med dessa workshoppar är att sprida kunskap, utveckla våra arbetsrutiner samt påverka bland annat uppdateringen av översiktsplanen.

Back to events archive